Vilkår for anleggskonsesjonærer i lokalradioblokka

Sist endret: 25.10.2019

Den som  tildeles anleggskonsesjon for drift av senderanlegg for digital lokalradio, påtar seg ansvaret for å overholde de vilkår som blir satt for konsesjonen. Vilkårene er utformet av Medietilsynet med hjemmel i kringkastingsloven § 2-2 annet ledd og lyder:
Resten av dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer i Norsk Lokalradioforbund. Vær vennlig å . Er du medlem, men ikke opprettet konto? Søk om konto her
Neste: