Lyttertall

Radiobransjen har gått sammen om å etablere felles standarder for hvordan radiolytting skal måles.

Lokalradio måles som en del av undersøkelsen Forbruker & Media (F&M). F&M er den eneste fullverdige multimedieundersøkelsen i Norge. Den inneholder blant annet dekningstall for norske aviser, radiostasjoner, TV-kanaler, Internett, mobil, tekst-TV, magasiner, fagbla-der og direkte reklame. F&M gir mulighet for å sammenligne medier med hverandre, og å relatere mediedata direkte til folks forbruk, interesser og holdninger. Den er dermed det viktigste arbeidsredskapet for annonsekonsulenter, reklamebyrå, mediebyrå, annonsører og medier når markeder og målgrupper beskrives, og medier velges for reklamekampanjer.

Målingen av radiokanaler i Forbruker & Media omfatter ca 45 000 intervju i 2019. Norsk Lokalradioforbund koordinerer lytterundersøkelsen på vegen av norske lokalradiostasjoner.

Radiolyttingen i Norge måles via to metoder. Alle lokalradiostasjoner benytter seg av telefonbaserte intervjuundersøkelser, den såkalte CATI-målingen (Computer Aided Telephone Interviewing).

Den andre metoden er den elektroniske målingen, PPM-undersøkelsen (Portable peoplemeter) som i hovedsak innbefatter nasjonale  radiostasjoner. Dette er et fast panel med husholdninger som utstyres med elektroniske målere og som registrerer et signal som radioene sender ut, men som ikke oppfattes av øret.

Hensikten med lokalradiomålingene er selvsagt å dokumentere lytting, men like mye å fremskaffe data som kan brukes av annonsørene til å planlegge radiokampanjer. Det som måles er:

Lytting sist uke; Det vil si hvor mange unike lyttere hører på en bestemt radiostasjon i løpet av en uke.

Lytting i går; Det vil si hvor mange unike lyttere hører på en bestemt radiostasjon i løpet av en dag.

AQH; Engelsk forkortelse for “Average Quarter Hour” og er et mål på hvor mange unike lyttere som hører en bestemt radiostasjon i et kvartersintervall, for eksempel 07:15 – 07:30.

CATI-undersøkelsen måler radiolytting på rundt 40 lokalradiostasjoner tilknyttet Lokalradioforbundet.

Kort historikk
Cati-undersøkelsen vokste fram av NRKs mangeårige lytter- og seerundersøkelser. I 1991 inngikk NRK et samarbeid med Lokalradioforbundet og satte igang mer omfattende undersøkelser av radiolytting. Datainnsamlingen ble den gang foretatt av Synovate MMI. Fra 1995 kom P4 og Radio 1 med i samarbeidet og TNS Gallup overtok ansvaret for gjennomføringen. Etterhvert kom den elektroniske målingen, PPM-undersøkelsen (Portable peoplemeter). Kostnadene knyttet til denne undersøkelsen var så store at det med få unntak kun var nasjonale kanaler som hadde mulighet til å delta her.

Den elektroniske målingen, med tilhørende panelundersøkelse, eies av NRK, p4-Gruppen og Bauer Media. Det er Kantar TNS som har hatt denne målingen, men Nielsen Media Research er tildelt kontrakten for levering av de offisielle PPM-målingene for audio fra  2019. Med utgangspunkt i kanalenes felles visjon om en mest mulig fremtidsrettet måling, vil all radiolytting fanges opp, fra live til tidsforskjøvet, både kringkastet, digitalt og podkast – uavhengig av hvor eller hvordan lyttingen skjer.

Ta kontakt for priser og mer informasjon om lytterundersøkelsen.