Pressekort

Redaksjonelle medarbeidere tilknyttet Norsk lokalradioforbunds medlemmer, kan søke om pressekort.
Norsk lokalradioforbund utsteder pressekort til sine medlemmer etter fullmakt fra Norsk Presseforbund, og etter de samme regler som gjelder for pressekort utstedt av de andre presseorganisasjonene tilknyttet NP.

Prisen er kroner 225,- + mva for første kort og kr 195,- + mva for påfølgende i samme bestilling. Kortet utstedes for ett år av gangen. Kortholder med snor kan kjøpes separat og koster kroner 50,- + mva. Pressekortet sendes pr. post. Porto tilkommer. Leveringstiden på pressekort er rundt fem virkedager.

Retningslinjer for Norsk Lokalradioforbunds pressekort:

Norsk Lokalradioforbunds pressekort anbefales til bruk for faste og frivillige medarbeidere i situasjoner/oppdrag der det er behov for identifikasjon. Kortet utstedes for ett år av gangen.

Kortet kan utstedes til medarbeidere i lokalradioer som er tilknyttet Norsk Lokalradioforbund, som har betalt sin kontingent og oppfylt sine øvrige forpliktelser overfor forbundet.

Norsk Lokalradioforbund anbefaler ansatte journalister å bli medlem av Norsk Journalistlag. NJ organiserer redaksjonelle medarbeidere, også ledere og frilansere som har journalistikk som yrke.

Den som søker om pressekort skal på forhånd ha innhentet tillatelse fra lokalradioens ansvarlige redaktør. Norsk lokalradioforbund foretar stikkprøvekontroller.

Vedkommende medarbeider må ha grunnleggende kunnskap om lokalradioarbeid og være kjent med formål, arbeidsformer og rutiner ved sin lokalradio.

Vedkommende medarbeider må forplikte seg til å etterleve Norsk presseforbunds regelverk, herunder men ikke begrenset til Vær-Varsom-plakaten, Tekstreklameplakaten og Redaktørplakaten.

Norsk lokalradioforbund forbeholder seg retten til å avslå inkomne søknader uten nærmere begrunnelse.

Ved bestilling av pressekort benytt det digitalte søknadskjemaet på denne siden.

KRAV TIL BILDE
Pressekortet er et ID-kort – pass på at bildet er bra

Husk å legge ved portrettfoto av høyoppløselig god kvalitet. Formatene jpg og png tillates. Fotoet skal tas forfra. Bakgrunnen skal være hvit/lys. Sørg for at bildet ikke er for mørkt. Ta av hodeplagg og mørke briller. Fotoet må være skarpt. Ikke beskjær bildet for hardt, ha gjerne litt luft rundt hodet.

SØKNADSSKJEMA

Søknaden gjelder: *

Fullt navn på søker: *

Stilling: *

E-postadresse: *

Radiostasjon: *

Ansvarlig redaktør: *


FAKTURASADRESSE: (Faktura sendes hit)

Firmanavn/navn: *

Adresse: *

Postnummer/sted: *


POSTADRESSE: (Pressekortet sendes pr. post hit)

Firmanavn/navn: *

Adresse: *

Postnummer/sted: *

Last opp portrettfoto: *

Jeg ønsker kortholder á kroner 50,- + mva: *

Jeg har lest og aksepterer retningslinjene *