Prix Radio

Prix Radio er en årlig prisutdeling og bransjefest for alle som jobber i og med radio i Norge. Prix Radio belønner de beste radioproduksjonene i Norge; lokalt, regionalt og nasjonalt. Norges offisielle radiopriser blir delt ut under fagkonferansen Radiodgaer som normalt avvikles i midten av september hvert år.

Det deles i dag ut 23 priser i forskjellige kategorier. Kategoriene finnes her. Prisutdelingen startet i 2003. Den gang ble det utdelt totalt ni priser. Den aller første hedersprisen dette året ble tildelt Lars Roar Langslet. Her er en oversikt over samtlige vinnere gjennom tidene og her finnes en oversikt over prisvinnere per kanal.

Arrangør av Prix Radio er Foreningen Radiodager, bestående av Bauer Media, Modern Times Group (MTG), Norsk Lokalradioforbund (NLR) og Norsk Rikskringkasting.

PÅMELDING OG NOMINASJONER AV BIDRAG FRA LOKALRADIO
Foreningens fire medlemmer er selv ansvarlige for egne prosedyrer i forhold til utvelgelse og nominasjon. Alle bidrag fra lokalradio meldes på via Norsk Lokalradioforbund og internvurderes av forbundets juryordning. Det er lokalradiostasjoner som er medlem av Norsk Lokalradioforbund som kan melde på bidrag til Prix Radio.

Påmelding av bidrag skjer via nett og forbundet sender ut informasjon og påmeldingslenke til medlemmene i god tid før påmeldingen åpner. Påmeldte bidrag skal bestå av en lydfil i mp3-format, bilde(r) av sentral(e) bidragsyter(e) og en tekst som beskriver bidraget og hvordan det oppfyller kriteriene i den aktuelle kategorien. Påmeldte bidrag til Prix Radio skal være kringkastet eller publisert som podkast første gang senest 31. mars samme år som konferansen avvikles og maksimalt 12 måneder tilbake i tid.

JURYERING AV BIDRAG FRA LOKALRADIO
Hver radiostasjon kan melde på ett bidrag i hver av kategoriene. Etter at registreringen av bidrag er stengt vil tre juryer bestående av til sammen 12 personer fra hele spekteret av lokalradiobransjen bedømme bidragene. De vil så sende tre bidrag i hver kategori videre til hovedjuryen i Prix Radio. Hovedjuryen vil så plukke ut fem nominerte, som så går videre til deljuryene, hvor det sitter representanter fra Lokalradio, NRK, P4 og Radio Norge. Disse plukker så ut en vinner som offentliggjøres på PRIX Radio-showet i september.