Kategorier og kriterier

Sist oppdatert 2. oktober 2018

ÅRETS RADIOKANAL
1

For kanalen som i størst grad har gjort norsk radio bedre i det siste året. Kategorien bedømmes av en ekstern jury. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i målgruppa, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn.

Radiokanalen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til radiokanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

ÅRETS LOKALRADIO
2

For lokalradioen som i størst grad har spilt en rolle for sitt nedslagsfelt det siste året. Kriteriene som bedømmes er omdømme og oppslutning i lokalmiljøet, engasjerende innhold, nyskaping og utnyttelse av radioens fortrinn. De påmeldte skal ha konsesjon for å drive lokalradio på FM og/eller DAB+ i Norge.

Lokalradioen presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som utdyper tilbudet til kanalen og inneholder høydepunkter fra produksjonen i året som gikk.

ÅRETS PROGRAMLEDER(E)
3

For Norges beste programleder eller programlederteam, uavhengig av radioformat, kanal, kringkasting eller podkasting. Kriteriene som bedømmes er tilstedeværelse og autoritet i studio, kommunikasjon med lyttere, gjester og andre bidragsytere, eventuelt samspill programlederne imellom, formidling og presentasjon av programelementer, intervjuteknikk, språkbruk, framdrift og programflyt.

Programlederen/programleder-teamet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra ett enkelt program, der eksempler viser hvordan programlederen/-teamet løser de ulike oppgavene i rollen. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

ÅRETS MORGENFLATE
4

For sendeflater som har vært kringkastet direkte minst fire hverdager i uka til fast tid innenfor tidsrommet 0600-1000 gjennom mer enn halvparten av det siste året. Flaten/programmet skal ha stor underholdnings- og/eller informasjonsverdi, og gi lytterne en god start på dagen. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller morgenflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både kategori 4, 5 og 6.

ÅRETS SENDEFLATE
5

For sendeflater som har vært kringkastet fast til et nasjonalt publikum minst én dag i uka, unntatt hverdager i tidsrommet 0700-0900, enten direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter evt. kollasj, fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den nasjonale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både kategori 4, 5 og 6.

ÅRETS LOKALE SENDEFLATE
6

For sendeflater som kringkastes fast til et lokalt og/eller regionalt publikum minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Flaten/programmet kan være viet én eller få genre eller være allment. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonell idé, journalistiske valg og grep, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den lokale/regionale sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter. Samme sendeflate kan ikke meldes på i både kategori 4, 5 og 6.


ÅRETS DIREKTESENDING
7

For enkeltprogrammer eller -sendeflater kringkastet nasjonalt, regionalt eller lokalt som følge av en konkret hendelse eller begivenhet. Sendingen kan inneholde pre-produserte elementer som støtter opp om dekning av hendelsen, men det redaksjonelle skal i hovedsak presenteres direkte. Kriteriene som bedømmes er programledelse, skildring og formidling av hendelsen/begivenheten, merverdi for lytteren, redaksjonelle valg og grep, teknisk utførelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Direktesendingen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

ÅRETS AKTUELLE SENDEFLATE
8

For programmer og sendeflater om nyheter, samfunn, sport, debatt og/eller aktualiteter som er kringkastet fast minst én dag i uka, uansett sendetid, direkte eller redigert, enten gjennom hele året eller som et sesongprogram. Kriteriene som bedømmes er programledelse, redaksjonelle idéer, journalistiske prioriteringer, ulike grep for direkte og/eller redigerte reportasjer og intervjuer, teknisk utførelse, ressursutnyttelse, eventuell musikkbruk og programflyt.

Sendeflatens/programmets faste format presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller den aktuelle sendeflatens mål. Lydfilen skal være maks. 15 minutter.

ÅRETS SPESIALPROGRAM
9

For enkeltprogrammer eller lengre reportasjer (over 15 minutter) kringkastet enten som tittelprogram eller som del av en sendeflate. Sendingen/reportasjen skal være temabasert og skal gi lytteren en større opplevelse enn radioprogrammer gjør til daglig. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet, valg og grep, merverdi for lytteren, teknisk utførelse, virkemidler og framdrift, eventuell musikkbruk – og radiomagi!

Spesialprogrammet presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av det som ble sendt, begrenset oppad til maksimalt én sendetime (for eksempel fra kvart over til kvart over). Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.


ÅRETS NYHETSBULLETIN
10

For nyhetssending på inntil 15 minutter, med presentasjon basert på manus, med eller uten redigerte og/eller direktesendte innslag. Sendingen kan være en nyhetsbulletin eller sportsbulletin, lokal, regional eller nasjonal. Kriteriene som bedømmes er hvor godt innholdet når lytteren, gjennom nyhetsankerets tilstedeværelse og autoritet i studio, prioritering av innholdet, språkbruk, framdrift og programflyt.

Nyhetsbulletin presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidraget skal ikke redigeres, men framstå slik det ble sendt

ÅRETS INTERVJU
11

For alle typer intervjuer i alle radiogenre, enten kringkastet eller podkastet. Bidraget skal være en samtale mellom to eller flere personer, enten publisert som et eget program eller som element i en sendeflate. Intervjuet kan være redigert, kan inneholde musikk eller kontentum, men skal ikke være kryssklippet eller produsert som en reportasje. Kriteriene som bedømmes er intervjuteknikk, språkbruk, originalitet, framdrift og merverdi for lytteren.

Intervjuet og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av hele intervjuet eller en sammenhengende del av det slik det ble sendt, og totalt sett ikke være lenger en maksimalt 15 minutter. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering.

ÅRETS REPORTASJE
12

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som tar lytteren med ut av radiostudio. Bidraget kan være en enkeltreportasje eller en reportasjeserie i flere deler, enten kringkastet eller podkastet. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, originalitet og underholdningselement, journalistiske valg og grep, merverdi for lytteren og teknisk utførelse.

Reportasjen og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av (én av) reportasjen(e) slik de(n) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.


ÅRETS HUMOR
13

For alle typer redigerte eller direktesendte programelementer som er laget for å få lytteren til å le. Bidraget kan være ett element eller en sammenhengende serie, kringkastet eller podkastet, men maksimal lengde er 15 minutter i alt. Kriteriene som bedømmes er idé, utførelse, originalitet og underholdningsverdi.

Innslaget og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av innslag(et) slik de(t) ble sendt. Musikk og eventuell reklame skal være redigert ut før innlevering. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 15 minutter.

ÅRETS UNGE RADIOPROFIL
14

For det største talentet på radio eller podkast, født 1. april 1992 eller senere. Talentet kan være reporter, programleder, tekniker, produsent eller annet innen radio.

Radiotalentet presenteres i en kort tekst (maks. 100 ord), og gjennom en lydfil på maks. 10 minutter som inneholder høydepunkter fra karrieren så langt. Talentet skal i lydfilen selv presentere sin(e) rolle(r) og sterke sider innen radio.

ÅRETS PODCAST
15

For redaksjonelle lydproduksjoner som først og fremst er publisert for nedlasting. Juryen ser spesielt etter originale ideer som egner seg spesielt for lytting når lytteren selv vil. Kriteriene som bedømmes er redaksjonell idé, programledelse, originalitet, underholdningselement, teknisk utførelse og merverdi for lytteren.

Podkasten presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av én enkelt podkast slik den ble publisert, eventuelt et uredigert utdrag fra podkasten. Samlet lengde på lydfilen skal ikke overstige 45 minutter.


ÅRETS RADIOØYEBLIKK
16

For det unike og magiske øyeblikket som skiller radio fra alle andre medier. Dette kan være del av en reportasje, studiostikk el.l. som er løst på en spesielt kreativ måte. Bidragene skal imponere og sette følelser i sving hos lytteren. Kriteriene som bedømmes er originalitet og underholdningsverdi, samt grep og valg som gjør øyeblikket til noe som blir husket.

Radioøyeblikket og rammen rundt presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av et utdrag av sendingen fra da øyeblikket fant sted, oppad begrenset til fem – 5 – minutter.

ÅRETS MUSIKKRADIO
17

For programlederen eller DJ-en som gir lytteren opplevelser og glede av musikk i radio. Kategorien er åpen for alle musikksjangere. Kriteriene som bedømmes er programledelse, teknisk utførelse, programflyt, musikkunnskap innen egen sjanger, merverdi for lytteren, originalitet og underholdningselement.

Sendeflatens/redaksjonens format og/eller rolle presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av høydepunkter, slik den ble kringkastet, fra én enkelt sending eller programelement på maks. 15 minutter, der eksempler viser hvordan musikkformidlingen oppfyller målene.

ÅRETS PROMO
18

For enkeltstående eller en serie promo-produksjoner for radiokanal, radioprogram, radioevent, podkast el.l. Kriteriene som bedømmes er kreativitet, publikumsappell, teknisk kvalitet og merkevarebygging.

Bidraget presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Bidragets lydfil skal bestå av produksjonen(e) slik de(n) ble kringkastet/publisert.


ÅRETS FAGPRIS
16

For radio eller podkasting som har gitt norske lyttere innhold de ikke har fått før. Kriteriene som bedømmes er kreativitet, teknisk utførelse, nytteverdi og underholdingsverdi. I 2017 er kategorien dedikert nyskapning.

Bidraget presenteres i en kort tekst (opptil ca. 100 ord). Lydfilen skal bestå av høydepunkter fra én enkelt sending fra eventet på maks. 15 minutter, der eksempler viser hvordan redaksjonen oppfyller radioeventets mål.

ÅRETS HEDERSPRIS
20

For enkeltpersoner, sendeflater, kanaler eller redaksjoner som har utmerket seg spesielt positivt i og for norsk radio. Vinneren kåres av Hovedjuryen.

Prisen deles ikke ut hvert år.

ÅRETS RADIONAVN
21

Lytternes pris i norsk radio. Kandidatene kan være sendeflater eller programledere. Foreningens medlemmer nominerer to kandidater hver.

Avstemningen på kandidatene skjer i samarbeid med et utvalgt norsk nettsted.